Välkommen

www.spiritualisterna.se  •  Föreningarnas Hus (Hemgården)  •  info@spiritualisterna.se

Välkommen till Spiritualisterna i Kristianstad!

 

 

 

                        

         

 

 

 

 

       Folkhälsomyndigheternas riktlinjer

och rekommendationer är att man

måste hålla avstånd och inte ha

folksamlingar på mer än 50

personer.


Föreningen har beslutat att ställa in

de planerade seanserna i

september och oktober.


November är kvar och vi hoppas att

den blir genomförbar.


Privatsittningen med Christel Dahlin

är den 8:e november - bokas via

hemsidan


BOKA