Välkommen

www.spiritualisterna.se  •  Föreningarnas Hus (Hemgården)  •  info@spiritualisterna.se

Välkommen till Spiritualisterna i Kristianstad!

 

 

 

                        

         

 

 

 

 

       Folkhälsomyndigheternas riktlinjer

och rekommendationer är att man

måste hålla avstånd och inte ha

folksamlingar på mer än 50

personer.Storseansen 3:e november är

inställd.Uppdatering gällande kommande

arrangemang uppdateras löpande


Privatsittningen med Christel Dahlin

är den 8:e november - är INSTÄLLD


BOKA