Välkommen

Välkommen till Spiritualisterna i Kristianstad!

www.spiritualisterna.se  •  Föreningarnas Hus (Hemgården)  •  info@spiritualisterna.se

 

 

 

                          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     


 

Vi håller till på  Föreningarnas hus ( Hemgården) Magasinsgatan 3 Kristianstad

Inträde för medlem 50 kr icke medlem 100 kr

Vill du bli medlem? Kostnad 200 kr/år och medlemsavgiften betalas

in på Bg-nr: 5837-2616

Ange namn,adress,mobilnr

 

Efter Seansen / Föredraget serveras kaffe och smörgås för 20kr

OBS! VI LÅSER DÖRRARNA VID ALLA SEANSER & FÖREDRAG

DETTA PGA OINBJUDNA GÄSTER .