Info

Vi finns under "Det händer idag" i Kristianstadsbladet vid den aktuella kvällen. Obs! Vid eventuella ändringar så som sjukdom mm, ta för vana att titta in på vår hemsida samma dag som det är aktuellt med tex storseans.


OBS! Dörrarna stängs 19.00 på våra föredrag och seanser

Vi kommer i fortsättningen att låsa dörrarna kl 19.00, detta pga oinbjudna gäster.


Medlemsavgift: 200 kr/år

Inträde: 50 kr/kväll

Icke medlem: 100 kr/kvällOm du vill bli medlem, betala in 200 kr på bg 5837-2616.

Glöm inte skriv namn, adress och telefonnr

Vi är tacksamma för tips och idéer vi på aktiviteter i vår förening och vill gärna ha respons efter våra sammankomster så vi kan bli ännu bättre. Skicka gärna in era synpunkter till oss via e-mail .


Privatsittning

Vid en privatsittning kan du gå in mera på personliga frågor och budskap som bara gäller dig eller dina närmaste, när du sitter själv med mediumet.


Storseans

Syftet med en storseans är att så många som möjligt skall få budskap och hälsning från andra sidan, därför blir budskapen inte så ingående och personliga.

www.spiritualisterna.se  •  Föreningarnas Hus (Hemgården)  •  info@spiritualisterna.se